Testing & advies

Overslagspols, FTP, VO2max, anaërobe drempel, vetverbranding, enz…Iedereen die aan sport doet heeft al wel eens over één of meerdere van deze termen gehoord. Sommigen zweren bij bepaalde parameters, fixeren er zich zelfs op, anderen sporten daarintegen louter op gevoel…Moeten we nu eigenlijk met een hartslagmeter lopen of juist niet? Is een vermogensmeter een must voor elke fietser? Moet ik aan heel lage intensiteit sporten om vet te verbranden? Enz…Op al deze vragen kunnen wij een antwoord bieden. Met een juiste testkeuze in lijn met jouw specifiek sportniveau kunnen we jouw conditieprofiel en trainingszones bepalen. Op basis van deze resultaten wordt er dan een individueel trainingsadvies opgesteld rekening houdend met jouw persoonlijke ambities en beschikbare trainingstijd.


VO2max-test BIKE

Dit betreft een maximale inspanningstest op Hometrainer (Ergoline 900) of eigen fiets (op Cyclus 2-systeem) met een kort oplopend protocol tot uitputting. Hierbij kunnen we perfect de maximale aërobe power (grootte van de motor), maximale zuurstofopname (VO2max) alsook de mechanische efficiëntie (GE) meten. Via ergospirometrie (meten gasuitwisseling via masker) bepalen we de ventilatoire aërobe en anaërobe drempel om zo  individuele hartslagzones vast te leggen. Deze test is ideaal als basistest voor de beginnende recreatieve sporter alsook om de cardiale functie en inspanningselectrocardiogram (ECG) van de competitieve wielrenner/triatleet te analyseren bij de start van het competitieseizoen.

De resultaten worden na de test kort besproken. Het detailverslag inclusief bespreking en beknopt trainingsadvies wordt nadien per email doorgestuurd.

Kostprijs: 150€ incl. btw

Enduranceprofile-test BIKE

Dit betreft een uithoudingstest uitgevoerd op eigen fiets gemonteerd op het Cyclus 2 testsysteem. Op basis van een oplopend protocol met lange submaximale belastingstrappen gebaseerd op lichaamsgewicht (0,5Watt/Kg), kunnen via lactaatmeting de vetdrempel (Fatmax) en de maximale lactaat steady state (FTP) heel nauwkeurig bepaald worden. Tevens worden via ergospirometrie de maximale zuurstofopname (VO2max) en het rendement (Gross efficiëncy) bepaald. Zo kan er een mooi vermogensprofiel opgesteld worden om een globaal beeld te krijgen van het onderliggend fysiologisch profiel van de fietser/wielrenner.

Op basis van deze metingen worden individuele vermogens- en hartslagzones vastgelegd. De resultaten worden na de test kort besproken. Een gedetailleerd testverslag inclusief trainingszones en gefundeerd trainingsadvies wordt achteraf per email doorgestuurd.

Kostprijs: 200€ incl. btwVO2max-test  RUN

Dit betreft een maximale inspanningstest op de loopband (h/p/Cosmos Quasar) met een kort stappen-protocol (0.5km/h/min) tot uitputting. Hierbij kunnen we perfect de maximale aërobe pieksnelheid (grootte van de motor), maximale zuurstofopname (VO2max) alsook de Running Economy (loopefficiëntie) meten.  Via ergospirometrie (meten gasuitwisseling via masker) bepalen we de ventilatoire aërobe en anaërobe drempel om zo individuele hartslagzones vast te leggen. Deze test is ideaal als basistest voor de beginnende recreatieve sporter alsook om de cardiale functie en inspanningselectrocardiogram (ECG) van de competitieve atleet te analyseren bij de start van het competitieseizoen.

De resultaten worden na de test kort besproken. Het detailverslag inclusief bespreking beknopt trainingsadvies wordt nadien per email doorgestuurd.

Kostprijs: 150€ incl. btw

Enduranceprofile-test RUN

Dit betreft een uithoudingstest uitgevoerd op de loopband (h/p/Cosmos Quasar). Op basis van een oplopend protocol met lange snelheidstrappen kunnen via lactaatmeting de vetdrempel (Fatmax) en de maximale lactaat steady state (FTP) heel nauwkeurig bepaald worden.

Tevens worden via ergospirometrie de maximale zuurstofopname (VO2max) en het rendement (Running Economy) bepaald. Zo kan er een mooi loopuithoudingsprofiel opgesteld worden om een globaal beeld te krijgen van het onderliggend fysiologisch profiel van de atleet.

De resultaten worden na de test kort besproken. Een gedetailleerd testverslag inclusief trainingszones en gefundeerd trainingsadvies wordt achteraf per email doorgestuurd.

Kostprijs: 200€ incl. btwVeldtest Lopen

Indien gewenst kan een goed getraind of competitief lange afstandsloper/triatleet er ook voor kiezen om binnen het jaar een 2e een maximale uithoudingstest op de piste af te leggen. Er wordt bij voorkeur gelopen met een ‘footpod’ naast GPS-snelheidsmeting alsook worden de rondetijden getimed. Het protocol bestaat uit verschillende lange oplopende snelheidsblokken met regelmatige lactaatafname en –analyse achteraf. 

Het voordeel van een veldtest ligt erin dat we in een (wedstrijd)specifieke veldsituatie een nog beter beeld kunnen krijgen van de individuele drempelsnelheiden en individuele snelheidszones naar training toe. In onderling overleg met de atleet wordt er een testtijdstip en –locatie vastgelegd.

Na de test wordt het conditieprofiel kort besproken. Een gedetailleerd testverslag inclusief trainingszones en gefundeerd trainingsadvies wordt achteraf per email doorgestuurd.

Indien gewenst kan de veldtest ook met 2 lopers op hetzelfde tijdstip afgelegd worden.

Kostprijs individueel: 150€ incl. btw  /  Kostprijs per 2: 200€ incl. btwVeldtest Zwemmen

Dit betreft een test in het zwembad die we afnemen samen met zwemcoach Anke van onze zwempartner 'Swimtribe'. Hierbij wordt er een slagfrequentietest gecombineerd met een uithoudingstest. Bij deze laatste worden telkens 2 lactaatstalen genomen per tempoblok. Het tempo wordt verhoogd tot op het punt waarop de zwemmer het tempo geen 100m meer kan aanhouden. Hieruit bepalen we de 'critical swimspeed' en de individuele trainingstempo's.

Deze test is bedoeld voor de echte lange afstandszwemmer en/of triatleet. 

In onderling overleg met de atleet wordt er een testtijdstip en –locatie vastgelegd. Onze standaard uitvalsbasis hiervoor is het zwembad te Brugge (verplaatsingskost + huurprijs zwembad inbegrepen).

Indien gewenst kan de zwemtest ook met 2 zwemmers op hetzelfde tijdstip afgelegd worden.

Voor individuele techniekanalyse & specifieke zwemcoaching verwijzen we graag naar onze partner Swimtribe. www.swimtribe.be 

 

Kostprijs: 180€ incl. btw  /  per 2 zwemmers 320€ incl. btw (160€ per pers.)